aanbodnet

Voorzitter college van bestuurHet College van Bestuur bestuurt en vertegenwoordigt Saxion. De taken en bevoegdhedenvan het College van Bestuur zijn vastgelegd in de wet, de statuten van de Stichting Saxionen het Bestuursreglement. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad vanToezicht. Het bestuur en toezicht is volgens de uitgangspunten van de ?Branchecode goedbestuur hogescholen' ingericht. Het college bestaat op dit moment uit Wim Boomkamp(Voorzitter) en Ineke van Oldeniel. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid vanhet college en de algemene gang van zaken binnen de hogeschool.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategie, desturingsfilosofie, het beleid en de uitvoering daarvan voor de hele organisatie. De uitvoeringvindt primair plaats op het niveau van de academies en de ondersteunende stafdiensten
hetCollege van Bestuur schept de noodzakelijke voorwaarden en is bestuurlijk verantwoordelijk.Het College van Bestuur werkt met een portefeuilleverdeling van aandachtsgebieden binnenSaxion. Ondersteunende diensten en academies zijn verdeeld over de twee bestuurders.Complementariteit van expertise, diversiteit, competenties en persoonlijkheid is essentieel.De leden van het CvB hebben naast hun verantwoordelijkheid voor de organisatie een sterkeexterne focus en uitstekend zicht op het beroepenveld, de belangrijkste spelers, dearbeidsmarkt en de aansluiting op de beroepspraktijk. Zij vertegenwoordigen Saxion eninitiren en onderhouden relevante externe contacten in de beroepspraktijk en hetbedrijfsleven, bij ministeries en overheden, onderwijs(gerelateerde) instellingen en de media.

Functie Eisen: U bent een natuurlijk bindende factor, toegankelijk en transparant in het handelen en geeftvanuit vertrouwen leiding aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Eerlijkheid, respecten integriteit zijn kernwaarden van uw leiderschap. U bent cultuurdrager van deveranderingen waar Saxion voor staat. U zorgt voor samenwerking tussen de verschillendedelen van Saxion en doet dat op basis van afgesproken, duidelijke kaders. Stimuleertonderlinge samenwerking en innovatie en geeft daar leiding aan. Lef tonen, optimismeuitstralen en afstand durven te nemen karakteriseren uw persoonlijkheid. U stimuleert binnenSaxion zakelijkheid en ondernemerschap, bent koersvast en vasthoudend en werkt toe naareen nog verdere ontwikkeling van de organisatie met onderwijsteams die hunverantwoordelijkheid nemen voor de student.

Kennis en ervaring
Voor de vacature in het College van Bestuur wordt een kandidaat gezocht met:
Ervaring op bestuurlijk niveau in een grote complexe organisatie met professionals
Relevante ervaring met de besturing van transitieprocessen
Succesvolle ervaring in een extern complex bestuurlijk krachtenveld
Sterke affiniteit met onderwijs en onderzoek
Begrip voor de veelzijdige regio waar Saxion actief is
Bij voorkeur een voor de Saxion relevant netwerk. In ieder geval aantoonbaar in staatregionale, nationale en internationale netwerken te ontwikkelen op basis vanpersoonlijkheid en gezag
Voldoende financieel inzicht
Internationale orintatie, beschikt over professionele spreek- en schrijfvaardigheid. Eengoede beheersing van de Duitse taal is een pr
Living Technology begrijpen/uitstralen


Bedrijfsomschrijving: De wereld wordt steeds slimmer. Saxion gelooft dat de mens hierin een cruciale rol speelt.Daarom bereidt Saxion studenten, samen met bedrijven en organisaties, voor op hun rolhierin. Bij Saxion leren studenten welke gevolgen innovaties hebben op hun vakgebied enhoe zij technologie kunnen gebruiken en toepassen om hun werk nog beter uit te voeren.Studenten en onderzoekers vinden slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven enorganisaties. Door valorisatie van kennis versterkt Saxion bestaande bedrijven enmaatschappelijke instellingen. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot
het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer. In alle opleidingenstimuleert Saxion studenten open te staan voor innovaties en de impact er van. Maar ook omkritisch te zijn en tegengas te durven geven.

Studeren bij Saxion betekent ook groeien als persoon. Saxion stimuleert en creertbewustzijn voor ondernemerschap onder studenten, als alternatief voor een loopbaan indienstverband. De internationale orintatie trekt buitenlandse studenten, verruimt de blik vanNederlandse studenten en bereidt hen goed voor op een eventuele carrire op deinternationale arbeidsmarkt.

Saxion is een internationaal georinteerde University of Applied Sciences met locaties inApeldoorn, Deventer en Enschede met ruim 26.000 studenten en bijna 2900 medewerkers.Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen- Associate degree, bachelor, master, voltijd endeeltijd ? en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowelnationaal als internationaal. De Saxion Parttime School richt zich op de groeiende vraag van praktijkgerichte specialistische (bachelor) opleidingen. Hiermee levert Saxion een bijdrageaan het principe van Leven Lang Leren. Saxion onderscheidt zich door zich te profileren ophet gebied van Living Technology. Met deze keuze sluit Saxion goed aan op de sterkemaakindustrie, met nadruk op hightech die Oost-Nederland kenmerkt.

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

De CMR bestaat uit 24 leden: 12 medewerkers en 12 studenten. De leden worden gekozentijdens de medezeggenschapsverkiezingen. De CMR mag over alle aangelegenheden dieSaxion betreffen standpunten kenbaar maken en voorstellen doen aan het College vanBestuur. Naast het feit dat de CMR over alle besluitvorming wordt genformeerd heeft zijinstemmings- of adviesrecht op veel voorgenomen beleidsmaatregelen.


Arbeidsvoorwaarden: De nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur zal worden benoemd voor een periodevan vier jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming.De bezoldiging en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Wet NormeringTopinkomens voor de publieke sector en het daarop gebaseerde uitgangspunt van de Raadvan Toezicht.

Meer informatie:
Voorzitter college van bestuur op Banen.net, Net de betere banensite van Nederland.

Voorzitter college van bestuur afbeeldingen

Terug naar boven

Vorige / Zoek Resultaten / Volgende
Voorzitter college van bestuur

Voorzitter college van bestuur aangeboden door Banen.net uit in de categorie Advies en consultancy op AanbodNet.nl. Bekijk deze aanbieding en nog veel meer aanbod op AanbodNet.nl

Advertenties in Advies en consultancy

Terug naar boven

Administratief medewerker met ongeveer 2 jaar werkervaring Administratief medewerker met ongeveer 2 jaar werkervaring

Voor een bedrijf in Den Bosch zoeken wij een: Financieel / administratief medewerker 32-40 uur Je houdt je voornamelijk bezig met het inboeken v ...
n.o.t.k
Manager Sales Support Manager Sales Support

Wat ga je doen? De functie van Manager Sales Support is een veelzijdige en afwisselende baan. Jij bent verantwoordelijk voor het coachen van jouw team ...
n.o.t.k
Account Manager - Business Development Account Manager - Business Development

Wat ga je doen? In deze rol hou jij je zowel bezig met het doorontwikkelen van bestaande klanten (50%) als ook het creren van new business (50%) waarb ...
n.o.t.k
Verkoopadviseur buitendienst Heerhugowaard Verkoopadviseur buitendienst Heerhugowaard

Lijkt het jou leuk om klanten advies te geven? Ben je communicatief vaardig en heb je technisch inzicht? Dan zijn wij op zoek naar jou! Functie Eisen: ...
n.o.t.k
Key Account Manager Key Account Manager

Wat ga je doen? Als Key Account Manager zorg jij voor een transformatie van de dienstverlening bij onze klanten, zodat zij beter integraal beveiligd w ...
n.o.t.k