aanbodnet

VerbindingsmanagerUitvraag verbindingsmanager/ondernemerscoach voor Kralingen-Crooswijk/ Crooswijkseweg

Lonkend toekomstperspectief Crooswijkseweg)

In 2021 is de Crooswijkseweg het bruisende hart van Crooswijk. De bewoners vinden hier de voorzieningen die zij in hun wijk nodig hebben en de weg fungeert als huiskamer van de wijk. De Crooswijkseweg biedt ruimte voor ondernemers, maatschappelijke en culturele voorzieningen uit de wijk en voorziet in mogelijkheden voor formele en informele ontmoetingen tussen bewoners.

Aanleiding

In januari 2018 is de Toekomstvisie voor de Crooswijkseweg vastgesteld. De Crooswijkseweg kan niet langer worden beschouwd als een puur winkelgebied. De straat zal veel meer een functie krijgen als centrale ontmoetingsplek in de wijk waar commercile, maatschappelijke en culturele functies hand in hand gaan. In de Detailhandelsnota en de bijbehorende Gebiedskoers voor Kralingen-Crooswijk (vastgesteld in juni 2017)

wordt gesteld dat er door de ontwikkeling van Nieuw Crooswijk op termijn meer mensen in het primaire verzorgingsgebied komen wonen. Naast de ontwikkeling van Nieuw-Crooswijk vindt er ook planvorming plaats rondom de wijk Nieuw-Kralingen. Met deze nieuwe ontwikkelingen worden nieuwe bewoners aangetrokken, met een behoefte aan een modern winkelaanbod..

Uitvraag

Profiel

 • De Gemeente Rotterdam heeft behoefte aan een ?verbindingsmanager' voor de Crooswijkseweg met kennis van vastgoed, een netwerk binnen Rotterdam, met affiniteit met zowel ondernemers als met de culturele en maatschappelijk sector. De verbindingsmanager moet bekend zijn met lokale initiatiefnemers en bij voorkeur ook met de buurt.
 • De verbindingsmanager heeft aantoonbare ervaring met upgrading en/of transformatie van winkelgebieden en kan dit middels referentieprojecten toelichten.
 • De gemeente Rotterdam zoekt een ondernemende, creatieve en vasthoudende persoon die de volgende activiteiten kan uitvoeren voor een periode van 1 jaar met uitzicht op verlenging.

Opdracht

 • De toekomstvisie voor de Crooswijkseweg is vastgesteld. De verbindingsmanager zorgt er voor dat een verbetering van de Crooswijkseweg plaatsvindt volgens de uitgangspunten van het Toekomstperspectief.
 • De verbindingsmanager heeft als opdracht om ervoor te zorgen dat de Crooswijkseweg aantrekkelijker wordt. Hij werkt hierbij nauw samen met huidige betrokken partijen en ondernemers aan de Crooswijkseweg, en potentile nieuwe partijen, binnen de kaders van vastgestelde toekomstperspectief voor de Crooswijkseweg.
 • De verbindingsmanager gaat proactief op zoek naar invulling van het leegstaand vastgoed en mogelijkheden voor upgrading van het overige (winkel)vastgoed op de Crooswijkseweg. Hij start hiertoe een ?BOG overleg' op.
 • De functionele invulling van het leegstaande vastgoed aan de Crooswijkseweg kan van alles zijn, zolang de functie maar bijdraagt aan de kwaliteit en de ontmoetingsfunctie en liefst ook aan authenticiteit en/of historie van de straat.
 • De verbindingsmanager begeleidt zittende ondernemers bij het verbeteren van kwaliteit van het ondernemerschap en indien nodig bij een ?omscholingsproces'. Een ontmoetingsgebied biedt veel nieuwe, andere kansen.
 • Om de continuteit na het traject met de verbindingsmanager te waarborgen is het van belang dat hij hierin nauw samenwerkt met de bedrijfscontactfunctionaris.

Het doel van de aanpak is om de Crooswijkseweg aantrekkelijker te maken en te upgraden. De aantrekkelijkheid wordt vergroot door een mixgebied te creren waarbij de commercile, maatschappelijke en culturele functie hand in hand gaan en goed samen gaan met het wonen in de directe omgeving. De sociale (ontmoetings)functie van de straat moet worden behouden en worden versterkt. Dit geldt ook voor de economische functie van de straat, voor zover mogelijk. Hierbij moeten niet alleen de bewonersgroepen worden bediend die er nu toch al komen, maar ook toekomstige bewonersgroepen. De kansen die er liggen om de aantrekkelijkheid te vergroten is het aantrekken van nieuwe functies en ondernemingen, zonder dat dit ten koste gaat van de aantrekkelijkheid voor de andere groepen. Het centrale deel van de Crooswijkseweg heeft de potentie om als ontmoetingsplek ontwikkeld te worden. De benodigde ondersteuning van de huidige ondernemers, waar nodig, dient in nauw overleg met de bedrijfscontactfunctionaris te worden opgepakt. Het voorkomen dan wel zo goed mogelijk invullen van leegstand, in nauw overleg met de vastgoedeigenaren behoort tot een van de belangrijkste opgaven voor de verbindingsmanager.

Gevraagd

Wij ontvangen graag van joueen voorstel voor een aanpak van de hierboven beschreven opgave, waarbij helder beschreven wordt op welke wijze er de komende drie jaar een verbetering voor elkaar wordt gekregen. Als basismateriaal geldt het vastgestelde Toekomstperspectief van Areaal Advies. Bij de opdrachtgever is er al veel materiaal beschikbaar over eigendom/gebruik van de winkelpanden. In het startgesprek met de opdrachtgever wordt de beschikbare en nog niet beschikbare informatie aan de orde gesteld. In de projectaanpak verwachten wij minimaal:

Een visie op wat nodig is en welke aanpak daarbij in uw optiek het beste past, inclusief referenties. De visie beschrijft o.a.

 • De wijze waarop met belanghebbenden gecommuniceerd wordt.
 • De wijze waarop met andere relevante stakeholders gecommuniceerd wordt, in het bijzonder richting direct belanghebbenden (incl. planning)
 • wijze waarop continuteit in de aanpak geborgd wordtFunctie Eisen:
 • Een succesvol afgeronde Hbo-opleiding, of hoger.
 • Minimaal vijf jaar ervaring als verbindingsmanager, waarbij de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
 • Transformatie en upgrading van winkelgebieden, vergelijkbaar met de Crooswijkseweg.
 • Retailontwikkeling en branchering.
 • Functionele invulling van leegstand.
 • Procesmanagement.
 • Minimaal vijf jaar ervaring met vastgoedmanagement, specifiek in retail.
 • Minimaal vijf jaar werkervaring metstedelijk gebied.
 • Je beschikt over kennis van en inzicht in vastgoed.
 • Binnen dit project geldt een 'bring your own device'-beleid.
Bedrijfsomschrijving: FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische herorintatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.

Arbeidsvoorwaarden:

In overleg.Meer informatie:
Verbindingsmanager op Banen.net, Net de betere banensite van Nederland.

Verbindingsmanager afbeeldingen

Terug naar boven

Vorige / Zoek Resultaten / Volgende
Verbindingsmanager

Verbindingsmanager aangeboden door Banen.net uit in de categorie Overheid en Non profit op AanbodNet.nl. Bekijk deze aanbieding en nog veel meer aanbod op AanbodNet.nl

Advertenties in Overheid en non profit

Terug naar boven

Medewerker Burgerzaken Frontoffice Medewerker Burgerzaken Frontoffice

Heb jij ervaring op het gebied van burgerzaken? Vind jij het leuk om mensen aan de balie en telefonisch met uiteenlopende zaken te helpen en hun vrage ...
n.o.t.k
Verbindingsmanager Verbindingsmanager

Uitvraag verbindingsmanager/ondernemerscoach voor Kralingen-Crooswijk/ Crooswijkseweg Lonkend toekomstperspectief Crooswijkseweg);In 2021 is de Croosw ...
n.o.t.k
Interim-beleidsmedewerker Welzijn - Algemene inschrijving Interim-beleidsmedewerker Welzijn - Algemene inschrijving

Indien u voldoet aan de functie-eisen, dan nodigen wij u van harte uit om u in te schrijven. Ter voorbereiding van uw inschrijving ontvangen wij graag ...
n.o.t.k
Bouwinspecteur Bouwinspecteur

Ben jij een ervaren bouwinspecteur en klaar voor een nieuwe stap? Dan ligt de wereld aan je voeten. Want met jouw opleiding en ervaring heb je de moge ...
n.o.t.k
Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein

Je ondersteunt bij de invoering van de nieuwe wet en regelgeving op het gebied van privacy; Je bent vraagbaak voor de uitvoerende collega's in het soc ...
n.o.t.k